FSK-D306/308

FSK-D306/308 Digital Output Card Connection Is Way Easier Than You Imagine کارت 8/6 خروجی دیجیتال کارت FSK-D306/308  یک کارت خروجی با 8/6 خروجی دیجیتال است که از آن جهت کنترل انواع دستگاه‌های جانبی مانند موتور، کنتاکتور، سیستم‌های روشنایی، قطع و وصل اتصال‌های مختلف و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. خروجی‌های [...]

FSK-R104C

FSK-R104C یک RTU کامپکت با 32 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال و تجهیز شده به مودم داخلی می باشد.  همچنین در صورت نیاز به استفاده از مودم خارجی این امکان وجود دارد تا با اتصال آن به مودم خارجی از طریق پورتهای RS232  و LAN ارتباط پست با مراکز [...]