FSK-R104C

FSK-R104C یک RTU کامپکت با 32 ورودی دیجیتال و 16 خروجی دیجیتال و تجهیز شده به مودم داخلی می باشد.  همچنین در صورت نیاز به استفاده از مودم خارجی این امکان وجود دارد تا با اتصال آن به مودم خارجی از طریق پورتهای RS232  و LAN ارتباط پست با مراکز [...]